×

Razlika med glagoloma »vzbuditi« in »zbuditi«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali sta glagola v naslednjem primeru enakovredna ali je ustreznejša raba glagola vzbujati:

  Že na prvi pogled je vzbujala/zbujala spoštovanje in občudovanje.


  Odgovor:

  Glagola nista povsem enakovredna, saj je po SSKJ2 pomen 'povzročati, da kaj nastane' primarni pomen glagola vzbujati, pri glagolu zbujati pa nas slovar ob zgledih z vedenjem je zbujal spoštovanje; njen obraz zbuja zaupanje napoti k sopomenki vzbujati, sicer pa je pomen tega glagola 'povzročati prehod iz spečega stanja v budno'.

  Normi, kakršno prikazuje SSKJ2, je torej bližja izbira glagola vzbujati: Že na prvi pogled je vzbujala/zbujala spoštovanje in občudovanje.

  Pogled v aktualno gradivo kaže na nekoliko drugačno pomensko razdelitev. Glagola vzbujati in zbujati se v večji meri kot pred desetletji, ko je SSKJ nastajal, izkazujeta kot pisni dvojnici. Oba se namreč pojavljata enakovredno v zvezah:

  • zbujati/vzbujati pozornost (1518/1222)
  • vzbujati/zbujati občutek (846/437)
  • vzbujati/zbujati strah (628/521)
  • zbujati/vzbujati vtis (540/549)

  Tako še s samostalniki: dvom, upanje, skrb, zaupanje …

  Glede na prikaz v SSKJ je iz aktualne rabe razvidno tudi novo dejstvo, da glagol zbujati v pomenu 'povzročati prehod iz spečega stanja v budno' uporabljamo precej redkeje kot v pomenu 'povzročati, da kaj nastane'.

  Helena Dobrovoljc (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.