×

So stroški »veliki« ali »visoki«?
 • Vprašanje:

  Ali so prihodki/odhodki/stroški veliki ali visoki (ali oboje)?


  Odgovor:

  Če odgovor na vaše vprašanje poiščemo v naših enojezičnih slovarjih, potem lahko rečemo, da SSKJ govori o velikih, večjih, visokih, zmanjšanih, majhnih prihodkih, stroških, odhodkih, kasneje nastali in z zgledi skromnejši pravopisni slovar (2001) pa s pridevniki ni tako bogat; edini zgled govori o visokih stroških.

  Pogled v gradivo besedilnega korpusa Gigafida nas prepriča, da težko govorimo o logični razvrščenosti gradiva oz. da bi težko trdili, da so se pridevniki velik, majhen uporabljali ob samostalnikih strošek, prihodek itd. v starejših obdobjih, pridevniki visok oz. nizek pa ob istih samostalnikih v zadnjem času.

  Kljub temu se zdi, da se je tem področju jezika vendarle zgodil manjši premik in da uporabljamo npr. ob samostalniku strošek nekoliko pogosteje pridevnike visok (6381), nizek (3516) in glagol znižati (2674), samostalnika zniževanje (2156) in znižanje (1776), kot bi to lahko sklepali iz prikaza zgledov v SSKJ.

  Vsekakor ste pri izbiranju zveze z normativnega vidika povsem svobodni.

  Helena Dobrovoljc (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.