×

Fakultativna raba predloga
 • Vprašanje:

  Zanima me, kdaj je ustrezna raba zveze predloga po in prislova kratnosti. To zvezo namreč večkrat zasledim, vendar menim, da je predlog po v takih primerih, kot je npr. naslednji, odvečen:

  Po enkrat/Enkrat na teden hodi v kino.


  Odgovor:

  Beseda po v zgradbi, ki jo navajate, ni rabljena prostorsko, temveč v pomenu enakomernega porazdeljevanja. SSKJ 2 jo ohranja med prislovi, SP 2001 pa kot posebno pomensko možnost predloga po.

  SSKJ v ponazarjalnem primeru posredno opozarja, da je ta po mogoče tudi izpustiti: v mesto hodi (po) dvakrat na leto, kar uporabnikom daje možnost rabe s po ali brez njega, ne da bi se pomen povedi pri tem kakor koli spremenil.

  Helena Dobrovoljc (februar 2015)