×

Tvorba pridevnika iz priredno zloženih imen: moškega in ženskega
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako bi pravilno napisala sledeče: Cochrane-Piazzesiina mera.


  Odgovor:

  Zanima Vas tvorba pridevnika iz priredno zloženih imen (povezanih z nestičnim vezajem), pri čemer je v Vašem primeru prvi del moški priimek (John Cochrane), drugi pa ženski (Monica Piazzesi).

  Pravopisna pravila ne predvidevajo tega tipa tvorbe pridevnika, saj določajo le tvorbo iz priredno zloženih imen za moške osebe, npr. Breznik-Ramovšev pravopis (SP 2001: § 968). Svojilne pridevnike iz samostalnikov moškega spola tvorimo s priponskim obrazilom -ov (Cochranov), svojilne pridevnike iz samostalnikov ženskega spola tvorimo s priponskim obrazilom -in, pri čemer pravopisno določilo omejuje tvorbo svojilnih pridevnikov z obrazilom -in pri priimkih ženskih oseb in priporoča rodilniško obliko (SP 2001: § 965): namesto Piazzesijina mera torej mera Monice Piazzesi). Sledeč temu pravilu, je tvorba pridevnika Cohrane-Piazzesijina mera problematična. Dokler se pravopisna določila ne opredelijo do pridevnikov tega tipa, je najustreznejši zapis zveze z rodilnikom, torej mera Johna Cochrana in Monice Piazzesi oz. z okrajšanimi imeni mera J. Cochrana in M. Piazzesi.

  Druga možnost pa je mera po Cochranu in Moniki Piazzesi ali po Cochranu in Piazzesijevi, kot je pri podobnih primerih v medicini, kjer se bolezen ali sindrom tako imenuje po opisovalcih dveh spolov (o tem npr. Slovenski medicinski slovar).

  Nataša Jakop, Peter Weiss (januar 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.