×

Katera tvorjenka je beseda »svobodomiselnost«?
  • Vprašanje:

    Katera tvorjenka je beseda svobodomiselnost in zakaj?


    Odgovor:

    Beseda svobodomiselnost je samostalniška izpeljanka s priponskim obrazilom -ost (za izražanje lasnosti) iz medponsko-priponske pridevniške zloženke svobodomiseln, ki nastane iz zveze pridevniške besede in samostalnika (< tak, s svobodnimi mislimi).

    Helena Dobrovoljc (februar 2015)