×

Katera tvorjenka je beseda »svobodomiselnost«?
  • Vprašanje:

    Katera tvorjenka je beseda svobodomiselnost in zakaj?


    Odgovor:

    Beseda svobodomiselnost je samostalniška izpeljanka s priponskim obrazilom -ost (za izražanje lasnosti) iz medponsko-priponske pridevniške zloženke svobodomiseln, ki nastane iz zveze pridevniške besede in samostalnika (< tak, s svobodnimi mislimi).

    Helena Dobrovoljc (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.