×

Ustreznost glagola »odreagirati«
 • Vprašanje:

  Zakaj novinarji uporabljajo besedo odreagiral? Velikokrat slišim na tv-ju to besedo, ker mislim da je nepravilna. Akcija povzroči reakcijo in nikakor ne odreakcijo. MIslim, da je beseda odreagirati (največkrat v novinarskem besednjaku) nepravilna. Vendar pa jo slišimo iz ust ljudi, ki naj bi bili za zgled, kako pravilno uprabljati slovenski jezik in terminologijo


  Odgovor:

  Glagol odreagirati je mogoče uporabljati v pomenu:

  (1) 'narediti kaj, pokazati določen odnos, ki se glede na določeno dejanje, stanje pričakuje': policija takoj odreagira na vsako prijavo;

  (2) psih. 'z vedênjem, obnašanjem sprostiti notranjo napetost, potrtost': odreagirati konflikte.

  V prvem pomenu je glede na Slovenski pravopis 2001 priporočljivo uporabiti:

  (1) slovenščini in razumevanju večjega števila govorcev tega jezika bližja glagola odzvati se (tako kot je reakcija lahko odziv) ali

  (2) v zvezi odreagirati na očitke glagol odgovoriti na očitke

  Vendar pa tudi raba glagola odreagirati in recimo samostalnika reakcija ni neslovenska ali neknjižna, ampak le slabša izbira v primerjavi s tisto, ki jo predlaga pravopisni priročnik.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.