×

Pisanje okrajšave d. o. o. ...: Je pravopisno pravilo še aktualno?
 • Vprašanje:

  Vem, da je pravopisno in slovnično pravilno zapisati ime podjetja tako: Mavrica, d. o. o. Glede na to, da v rabi močno prevladuje zapis Mavrica d.o.o. (brez vejice pred pristavkom in brez presledkov med posameznimi črkami okrajšave), me zanima, ali lahko tak zapis uporabljamo brez slabe vesti, da kršimo jezikovno normo.


  Odgovor:

  Okrajšava d. o. o. kot del imena podjetja

  Po Slovenskem pravopisu res za skoraj vsako piko delamo presledek in bomo, kot kaže nedavna razprava v Pravopisni komisiji pri SAZU, pri taki rešitvi zaenkrat vztrajali, saj je tako razvidno, da gre v podstavi za večbesedno zvezo. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) pa določa, da mora biti v imenu, s katerim gospodarska družba ali samostojni podjetnik posluje, oznaka, ki nakazuje dejavnost družbe ali podjetnika:

  • družba z neomejeno odgovornostjo – d.n.o.,
  • komanditna družba – k.d.,
  • družba z omejeno odgovornostjo – d.o.o.,
  • delniška družba – d.d.,
  • komanditna delniška družba – k.d.d.,
  • firma podjetnika pa mora vsebovati skrajšano oznako, da gre za samostojnega podjetnika – s.p.

  To je torej v nasprotju s pravopisnimi pravili. O tem si lahko preberete več v prispevku Tine Lengar Verovnik v monografiji Pravopisna stikanja (2012). Ena norma je pravna, druga jezikoslovna. Pravzaprav gre za vprašanje dogovorne urejenosti tega dela jezika in slabše jezikovne poučenosti pravnikov, ki so sestavljali zakon in predpis.

  Dejstvo je, da se tudi te okrajšave vključujejo v sistem okrajšav v slovenščini in da je vseh okrajšav čedalje več. Ločujemo med:

  (1) okrajšavami z vmesno stično piko (kar pomeni, da je podstavna, neokrajšana beseda podredna zloženka, torej zveza dveh neenakovrednih polnopomenskih sestavin)

  (2) okrajšavami z vmesnim vezajem (kar pomeni, da je podstavna, neokrajšana beseda priredna zloženka, torej zveza dveh enakovrednih sestavin)

  (3) okrajšavami z vmesnimi nestičnimi pikami (kar pomeni, da je v podstavi besedna zveza)

  (4) nesistemskimi okrajšavami (okrajšave, ki si jih je treba zapomniti, saj so se skozi čas obrusile: itd., npr., mdr. …)

  Naše okrajšave spadajo v skupino 3. Na prvi pogled bi se (upoštevajoč dnevno pisno prakso) tudi sama pri d. o. o. in d. d. odločila za izjemo, kar pomeni, da bi se okrajšave iz zgornje 3. skupine preselile v 4. skupino, a ker v tem tematskem sklopu okrajšav nista le ti dve (zgoraj naštetih je seveda več), potem s spremembo ustvarjamo več zmede kot reda, ki ga od pravopisnih pravil pričakujejo jezikovni uporabniki.

  Drugo je vprašanje vejice za lastnim imenom: Mavrica, d. o. o. Kot je bilo opozorjeno v omenjenem prispevku, je Mavrica in d. o. o. bliže razmerju med samostalniškim jedrom in njegovim desnim prilastkom kot pristavkom. Zato je opuščanje vejice mogoče utemeljiti s skladenjskega vidika.

  Helena Dobrovoljc (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.