×

Izvor priimka »Erbus«
  • Vprašanje:

    Mi lahko, prosim, pojasnite izvor priimka Erbus?


    Odgovor:

    Priimek Erbus (46 oseb na dan 1.1.2014 v RS) izvira z območja Ptuja. Videti je, da gre za jezikovno nemški priimek. Med nemškimi priimki se navaja priimek Erbs, ki ga nemški imenoslovec H. Bahlow razlaga kot 'Erbsenbauer', se pravi 'pridelovalec graha', na Češkem se omenjata priimka Erbs in Erbes, ki ju češki imenoslovec J. Beneš prav tako izvaja iz občnega imena Erbse 'grah'. S ptujskega območja izvirajo tudi priimki Kurbus, Kurbos ipd., ki jih je mogoče razložiti iz nemškega občnega imena Kürbis 'buča', nastali pa so z metonimijo in pomenijo toliko kot 'pridelovalec buč'.

    Silvo Torkar (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.