×

Velika začetnica za dvopičjem
 • Vprašanje:

  Kako pišemo, s kakšno začetnico, za dvopičjem?


  Odgovor:

  Za dvopičjem je mogoče pisati veliko ali malo začetnico, vse je odvisno od besedila, ki sledi dvopičju.

  Če dvopičju sledi samostojna poved ali začetek dobesednega navedka premega govora, uporabimo veliko začetnico (več v Slovenskem pravopisu 2001, člen 31).

  Če pa je dvopičje v skladenjski vlogi ločila, ki uvaja naštevalni niz, ki je skladenjsko-pomensko tesneje povezan z glavnim stavkom, dvopičje pa pišemo zato, ker želimo fonetično označiti premolk, potem zapišemo besedilo z malo začetnico: Poimenovanja so: lipa, kamen, ljubezen, črnilo (SP 2001: člen 356). Tudi v takem položaju pa seveda ostajajo z veliko začetnico zapisana (lastna) imena.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.