×

Svojilni pridevniki iz ženskih imen
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšna sta pravilna svojilna zaimka tujih ženskih imen Olivia in Sylvie.

  Olivijin? Ali Oliviin?

  In Sylviejin? Ali Sylvijin?


  Odgovor:

  Olivia:

  Pri ženskih rojstnih imenih iz prve ženske sklanjatve, katerih osnova (tj. nespremenljivi del pri sklanjanju) se končuje na [i], svojilni pridevnik tvorimo bodisi tako, da (a) pred obrazilo -in dodamo j (Olivijin), ali tako, da (b) dodamo zgolj obrazilo -in (Oliviin).

  Sylvie:

  Pri ženskih rojstnih imenih iz tretje ženske sklanjatve, ki se končujejo na govorjeni [i], svojilni pridevnik tvorimo tako, da pred obrazilo -in dodamo j. Pri tem ni pomembno, s katerimi črkami je govorjeni [i] zapisan (npr. Katie [kêjti] > Katiejin; Britney [brítni] > Britneyjin).


  Dodatno pojasnilo avtoric odgovora (17. marca 2015)

  V odgovoru nisva opozorili, da aktualni Slovenski pravopis v členu 963 pri tistih ženskih imenih, ki osnovo v imenovalniku končujejo na i ali y, dvojnice sicer ne dopušča. To pravopisno pravilo potrjujejo raba in vzporedni primeri v slovarskem delu pravopisa (AdriaAdrijin, CarinthiaCarinthijin), ki pa ga hkrati zanikajo (CroniaCroniev in •Croniin, ne pa •Cronijin, kot bi bilo besedotvorno ustrezno glede na kodifikacijo; normativno znamenje se tukaj namreč nanaša na napako pri izbiri obrazila).

  Aktualna raba kaže, da se to pravilo ni docela uveljavilo, saj uporabniki verjetno ne poznajo niti zgoraj omenjenega pravila (SP 2001, člen 963) niti pravila o rodilniški množinski/dvojinski obliki, iz katere naj bi izhajali pri tvorbi pridevnika, zato pišejo svojilne pridevnike tudi brez vmesnega j (AriaAriin). Predlog avtoric odgovora je, da se tudi pri teh imenih uvede dvojnica, ki jo pravopis dovoljuje pri Tea (Tejin in Tein).

  Helena Dobrovoljc, Tina Lengar Verovnik (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.