×

Kako v slovenščini sklanjati besedo »muzikal«?
 • Vprašanje:

  Kako v slovenščini sklanjati besedo muzikal (dvojina, množina)?


  Odgovor:

  Samostalnik muzikal sklanjamo takole:

  • ednina: muzikal muzikala muzikalu muzikal muzikalu muzikalom
  • dvojina: muzikala muzikalov muzikaloma muzikala muzikalih muzikaloma
  • množina: muzikali muzikalov muzikalom muzikale muzikalih muzikali

  Pri iskanju prave sklonske oblike vam lahko pomagata tudi pregibnik podjetja Amebis ali leksikon besednih oblik Sloleks, kjer pa je zavajajoč zapis pogostnosti pri posameznih oblikah, npr. pri imenovalniku dvojine tako najdemo zglede kot Moška sta strastna ljubitelja muzikala, zato sta svojo jedilnico že pred časom uredila tako, da posnema barvitost in podobo muzikala Mouline Rouge (uporabljena oblika je seveda rodilnik ednine) itd.

  Helena Dobrovoljc (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.