×

Kako se naglasi »kamut«?
  • Vprašanje:

    Zanima me, kako se naglasi kamut (starodavno žito). Na prvem ali na zadnjem zlogu?


    Odgovor:

    Pri besedi kamut, ki je pri nas tako mlada, da ni uvrščena še v noben enojezični slovar, se je uveljavil naglas na drugem zlogu: kamút. Velika večina slovenskih (čeprav po izvoru pogosto tujih) samostalnikov, ki se končujejo na -ut, je namreč naglašena na zadnjem zlogu, npr. adút, atribút, kolút, mazút, perút, plavút, pršút, in le malo na nezadnjem, npr. ázimut, málamut, mámut.

    Marko Snoj (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.