×

Vejica pri navajanju
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali bi v označenem primeru (modrem) treba pisati vejico ali ne. Dodajam tudi primer druge navedbe vira.

  Mencinger, J., 1997, Daleč od Evrope, v: Mladina, št. 7, 18. 2. 1997, str. 26–29.;

  Tauber, A., 1991, Kam vodi razvoj? v: Delo, št. 14, 18. 1. 1991, str. 9.

  ALI

  Tauber, A., 1991, Kam vodi razvoj?, v: Delo, št. 14, 18. 1. 1991, str. 9.


  Odgovor:

  Vejico v bibliografskem podatku pišemo tudi za vprašajem, klicajem, tremi pikami ali pomišljajem, kadar katero od teh ločil stoji za naslovom. Tako je na njenem mestu lahko pred praviloma z malo začetnico pisanim podnaslovom tudi dvopičje:

  Jože Rituper, Kdo pa so ti mladi fantje?: elektrifikacija Pomurja II, Vestnikov mesečnik 2002, št. 89 (29. 8.), str. 17.

  Kaj drugega ni nemogoče, vendar vodi v neenotnost, nedoslednost in slabšo preglednost zapisanega.

  Peter Weiss (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.