×

Ali sta »medtem« in »medtem ko« zamenljiva?
 • Vprašanje:

  Rada bi preverila ustreznost oz. korektnost rabe besedne zveze medtem ko oz. medtem. Zanima me, ali ju lahko v naslednjem primeru (povedi) uporabim kot ekvivalenta.

  • Lepo, da vam je všeč, medtem (ko) sama žal ne morem deliti tega (vašega?) entuziazma.

  oz.

  • Lepo, da vam je všeč, medtem (ko) sama žal nisem takšnega mnenja.

  Prosim za morebitne (tudi slogovne) korekture.

  Kateri stavčni člen v tem primeru predstavlja ta beseda (besedna zveza)?


  Odgovor:

  Z besedno zvezo medtem ko ni nič narobe, če jo uporabimo v ustreznem kontekstu. V vašem primeru zveza stavkov izraža protivnost, čemur ustreza raba vezniške zveze medtem ko, ne pa tudi prislovnega zaimka medtem. Vezniški izrazi, ki jih uporabimo za povezavo vsebinsko nasprotujočih enot besedila, so protivni. Najdete jih, če na portal Fran (www.fran.si) izberete napredno iskanje in med oznakami iščete po izrazu protiv. (protivni).

  V vaših zgledih lahko uporabite npr. a (Lepo, da vam je všeč, a sama žal nisem takšnega mnenja).

  Helena Dobrovoljc (februar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.