×

Sklanjanje samostalnikov na -ost
 • Vprašanje:

  Ali imajo samostalniki 2. ženske sklanjatve, ki se končajo na -ost, v dajalniku in orodniku dvojine možni obe končnici, tj. -ma in -ima, ali le eno (-ma)?

  Primer: z odvisnostma/z odvisnostima


  Odgovor:

  Skladno z odstavkom 821 Pravil Slovenskega pravopisa 2001 imajo ženski samostalniki na -ost v dajalniku in orodniku dvojine in množine končnice -ma oz. -mi. Glas -i- se vrine v orodniku ednine, dajalniku in orodniku dvojine in množine le, če se osnova konča na soglasniški sklop, v katerem je zadnji zvočnik, npr. z mislijo, (z) mislima, (z) mislimi. Brez vrinjenega glasu bi bile namreč te oblike neizgovorljive. Vrivanje samoglasnika -i- pri besedah drugačnih glasovnih struktur, kot so samostalniki na -ost tipa novost, je zgodovinsko neutemeljeno in hiperkorektno, torej nesprejemljivo; nekako tako, kot če bi namesto mačka pisali mačika (kakor je pred več kot tremi stoletji pisal Janez Svetokriški). Če ste negotovi, ali se v dvojinskih oblikah piše -i-, preverite, kako je v množini: če je množinska oblika brez njega, npr. z novostmi, potem bo tudi v dvojini zagotovo pravilna taka oblika, torej z novostma.

  Marko Snoj, Peter Weiss (februar 2015)