×

Izvor priimka »Besednjak«
  • Vprašanje:

    Prosim za razlago priimka Besednjak. V Sloveniji Besednjakov ni prav veliko, spoznala pa sem družino iz Splita s priimkom Besednik.


    Odgovor:

    Priimek Besednjak (168 oseb) ni v neposredni povezavi z občnim imenom besednjak 'slovar', ki je novejša tvorjenka. Čeprav je v slovenščini že od 16. stol. izpričano občno ime besednik v pomenu 'odvetnik', v priimku Besednjak najbrž ne smemo videti kar besedotvorno različico pri nas neizpričanega priimka *Besednik, kot je to pri priimkih Potočnik in Potočnjak. Krajevni imenik za Avstrijsko Primorje za leto 1910 navaja zaselek Besednjaki v vasi Brje pri Rihemberku, današnjem Braniku (14 hiš, 55 preb.), in manjši zaselek Besednjaki v bližnji vasi Kamnje (3 hiše, 15 preb.). V Brjah in Braniku se lepo število zaselkov imenuje po priimkih, npr. Hmeljaki, Bizjaki, Mesarji, Furlani itd. Priimek Besednjak je izpričan vsaj od leta 1582, ko se v vizitacijskih zapisnikih škofa Tavčarja med t.i. krivoverci rihemberškega gospostva navaja Janez Besednjak (Bessednakh), vendar pa tudi Matija in Jurij Besedevc (v objavi ni naveden originalni zapis). Besedevc je očitno neohranjena različica priimka Besednjak. Mogoče je, da sta obe različici izpeljani iz nekega zemljepisnega imena, ki vsebuje vzdevek *Beseda.

    Silvo Torkar (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.