×

Ujemanje v stavku: količinski izrazi (3)
 • Vprašanje:

  Veliko čebel umre, ker ne najde/najdejo??? poti v panj. Katero obliko glagola uporabiti? Dvojnica?


  Odgovor:

  Jezikovni priročniki nam glede tega vprašanja ne ponujajo izrecnih napotil. Slovenska slovnica Jožeta Toporišiča na strani 610 ob zgledu Veliko stolov je bilo polomljenih (redkeje: polomljeno) uvaja zglede, ko se zaradi količinskega izraza v osebku povedek ravna v skladu z izrazom količine. Toporišič navaja še zgleda:

  • Na tisoče ljudi je prišlo, da bi slišali govoriti priljubljenega politika.
  • Na zborovanje se je zgrnilo ogromno ljudi in vsi so se z njega vračali zadovoljni.

  Pospremi ju s komentarjem: »Če ima tak stavek [tj. s količinskim izrazom v osebku, dodala HD] še odvisnik z istim osebkom, je njegov povedek v množini.«

  Vse navedeno potrjuje naslednjo obliko povedi:

  • Veliko čebel umre, ker ne najdejo poti v panj.

  Ta oblika je (sodeč po mojem lastnem jezikovnem občutku) tudi najbolj sprejemljiva. Očitno gre za manj znano, a precej dosledno uresničeno zakonitost v slovenski skladnji.

  Razčlenitev povedi nam torej pove, da se vpliv količinskega izraza veliko ne širi v drugi stavek, zato v prvem stavku deluje slovnično ujemanje, na katerega vpliva količinski izraz, v drugem, tj. odvisnem stavku pa semantično ujemanje, ki izhaja iz množinskega pomena osebka (veliko čebel).

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.