×

Svojilni pridevnik priimka »Bava«
  • Vprašanje:

    Zanima me, ali je edina pravilna oblika svojilnega pridevnika, izpeljanega iz priimka režiserja Maria Bava, Bavov ali pa je zaradi pogoste rabe sprejemljiva tudi pogovorna oblika Bavin.


    Odgovor:

    Svojilni pridevnik iz moških imen tvorimo z obrazilom -ov (Bava: Bavov), v posebnih glasovnih okoliščinah tudi -ev (Baš: Bašev), nikakor pa ne z obrazilom -in, četudi se taka praksa pogosto širi iz drugih južnoslovanskih jezikov pri imenih, ki se končajo na -a (npr. Krležin). Tudi če so tako tvorjeni pridevniki sestavni del lastnih imen, jih slovenimo: Sterijevo priznanje, Alipaševo polje.

    Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.