×

Razlika med pridevnikoma »biotehniški« in »biotehničen«
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali obstaja vsebinska razlika med pridevnikoma biotehniški in biotehničen (ne poznam etimološkega izvora). Opažam pa, da se več institucij v Sloveniji imenuje Biotehniška fakulteta, center itd., ljudje pa v govoru to pogosto omenimo kot biotehnična fakulteta itd.  Odgovor:

  SSKJ in njegova druga, prenovljena in delno dopolnjena izdaja SSKJ 2 nam povesta, da se pridevnik biotehniški nanaša na biotehniko (vedo o uporabi tehnike pri gojenju organizmov), pridevnik biotehnični pa ni zabeležen. Podobno je tudi stanje v Slovenskem pravopisu 2001. Če pogledamo pogostnost pojavitev, vidimo, da daleč prevladujejo zveze s pridevnikom biotehniški; kot stalne in najbolj uveljavljene zveze se tako pojavljajo biotehniška fakulteta, biotehniška šola in biotehniški center, verjetno tudi zaradi siceršnjih lastnoimenskih zvez.

  Res je, da pogosto slišimo o biotehnični fakulteti, šoli oz. biotehničnem centru, podjetju, vendar zaenkrat (tako na podlagi opisov v priročnikih kot tudi številu zadetkov v korpusih, ki prinašajo informacijo o rabi) še vedno lahko rečemo, da gre bolj za pogovorno, neformalno rabo.

  Tudi sicer iz razpoložljivega gradiva težko rečemo, da gre med pridevnikoma za kakršnokoli vsebinsko razliko, saj načeloma oba tvorita podobne zveze. Takšna je npr. podoba zadetkov v Gigafidi. (Gl. slike spodaj.)

  Poskusimo lahko tudi s primerjavo pridevnikov tehniški in tehnični, in sicer v prekrivnem pomenu, tj. nanašajoč se na tehniko. Po pregledu zgledov rabe v SSKJ oz. SSKJ 2 ter zadetkov v Gigafidi lahko sklenemo, da se pridevnik tehniški veže predvsem na samostalnike, ki poimenujejo oz. določajo vrsto (izobraževalne) ustanove, npr. tehniška šola, fakulteta, založba, gimnazija, tehniški muzej, tehniško izobraževanje oz. vrsto izobraževanja na teh ustanovah, npr. tehniški poklici, sicer pa prevladuje pridevnik tehnični, npr. tehnični izdelki, tehnična pomoč, tehnična fizika ipd.

  Za ponazoritev nekaj primerjav zadetkov v Gigafidi:

  tehniški tehnični
  muzej 2.013 470
  založba 1.241 22
  fakulteta 1.000 420
  šola 1.118 743
  gimnazija 462 116
  izobraževanje 515 228

  Nataša Gliha Komac (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.