×

Kako napisati ime prireditve »Ledinec ledincu«?
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se napiše ime prireditve LEDINEC LEDINCU.

  a) Ledinec Ledincu

  b) Ledinec ledincu


  Odgovor:

  Če bi se prireditev LEDINEC LEDINCU nanašala na krajevno ime Ledina, potem bi Ledinec pomenil 'prebivalca danes krajevne skupnosti Ledina', nekdaj pa ljubljanskega predmestja (ledina v pomenu 'neobdelana trata, njiva'), zato bi ime prireditve ustrezno zapisali Ledinec Ledincu.

  Ker pa je z izrazom Ledinec mišljen 'učenec osnovne šole Ledina', humanitarna prireditev pa organizirana v smislu medsebojne pomoči med učenci, potem moramo ime prireditve zapisati Ledinec ledincu. Ravnamo se namreč po ustaljenih pravilih Slovenskega pravopisa 2001 (člen 136), ki pravi, da pripadnike gibanj, nazorov, ver, listov, društev, strank, redov in podjetij pišemo z malo začetnico, npr. novolesovec, apezejevec, tomšičevec, nobelovec.

  Kot nakazuje vaše vprašanje, bi bilo treba pravilo posodobiti in dopolniti z več zgledi iz aktualne jezikovne rabe, npr. maistrovec ('pripadnik Maistrovih vojaških enot'), grinpisovec ('pripadnik organizacije Greenpeace'), rugljevec ('pripadnik Rugljeve psihoterapevtske skupine'), kudovec ('član KUD-a'), simobilovec ('zaposlen v podjetju Simobil ali uporabnik izdelka/storitev tega podjetja') ipd.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.