×

Izražanje mesecev
 • Vprašanje:

  Mene zanima, kaj je pravilno:

  • V mesecu novembru sem obiskal Bled.
  • Novembra sem obiskal Bled.

  Odgovor:

  Pravilno je oboje, slogovno ustrezneje pa je:

  • Novembra sem obiskal Bled.

  Lahko rečete in zapišete tudi V novembru sem obiskal Bled. Uporaba samostalnika mesec je slogovno manj ustrezna zato, ker je odveč. Beseda november namreč pomeni 'enajsti mesec v letu' in torej že vključuje pomensko sestavino 'mesec'.

  Marko Snoj (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.