×

Izražanje mesecev
 • Vprašanje:

  Mene zanima, kaj je pravilno:

  • V mesecu novembru sem obiskal Bled.
  • Novembra sem obiskal Bled.

  Odgovor:

  Pravilno je oboje, slogovno ustrezneje pa je:

  • Novembra sem obiskal Bled.

  Lahko rečete in zapišete tudi V novembru sem obiskal Bled. Uporaba samostalnika mesec je slogovno manj ustrezna zato, ker je odveč. Beseda november namreč pomeni 'enajsti mesec v letu' in torej že vključuje pomensko sestavino 'mesec'.

  Marko Snoj (marec 2015)


Prijavite se za odgovor