×

Besedna igra v oglasu
 • Vprašanje:

  Aktivna sem na področju zaščite živali. Pred nedavnim sem po elektronski pošti prejela oglas s sledečo vsebino: »IŠČEM ZAVEDNO DOM Tudi Sunny, kot na tisoče drugih, išče čisto svoj, »zavedno« dom.«

  Gre za mačko, ki ji pošiljateljica išče stalni dom. Predlagala sem ji, da bi vsebino oglasa spremenila v stalni dom ali kakšen drugi izraz, ki bi bil primeren, brez narekovajev, pa je zavrnila, češ da se ji zdi »jezikovna igrica simpatična« in da ne gre le za stalnost doma, saj se »mačka tudi zaveda, da išče dom« in podobno. Ker razlaga po mojem mnenju ni bila ustrezna, sem ji odgovorila, da se mi zdi zavedanje mačke glede doma čisto etološko vprašanje in kot takšno ni bistveno za oglas, ki bi moral biti pregleden in jasen in vsaj za silo slovnično in slogovno pravilen.

  Oglas je ostal isti, mene pa zanima vaše mnenje.


  Odgovor:

  Besedne igre so v oglasih primerne, celo zaželene, saj popestrijo besedilo, vendar morajo biti ustrezne, kar pa ta, ki jo navajate, ni v celoti. Prislov zavedno namreč v prvi vrsti pomeni »takó, da se zaveda pripadnosti kaki skupnosti ali nazoru«, ta pomen pa, tudi če odmislimo etološki vidik in mačko počlovečimo do razumnih meja, ne ustreza. Drugi pomen »takó, da se zaveda« je v naši zavesti precej manj prisoten, zato se besedna igra oglasnega sporočila ne zdi najbolj posrečena.

  Marko Snoj (marec 2015)