×

Pomen besede »komputacija«
  • Vprašanje:

    V strokovnih člankih zasledim besedo komputacija, npr. več vrst komputacij, finančna komputacija itd. Gre za izračunavanje, računanje ali kaj tretjega?


    Odgovor:

    Besede komputacija ima več slovenskih sopomenk, ki so odvisne od konteksta: računanje, izračunavanje, štetje ... Obstaja tudi kot pravni pojem, in sicer v civilnem pravu govorimo o komputaciji navadno v kontekstu merjenja časa oz. štetja (npr. naravna in civilna komputacija se razlikujeta po tem, v katerem trenutku začnemo meriti čas npr. oddaje določene vloge).

    Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.