×

Ali obstaja glagol »avtostopati/avtoštopati«?
  • Vprašanje:

    V vašem slovarju nisem našel glagolov avtoštopati niti avtostopati, našel pa sem samostalnike kot npr. avtoštopar, avtostopar, itd. Na osnovi najdenih samostalnikov sklepam, da sta v slovenščini dovoljena tudi iskana glagola, ne razumem pa, zakaj jih v vašem slovarju ni možno najti.


    Odgovor:

    Glagolov avtoštopati in avtostopati v SSKJ ni zato, ker se uporabljata izredno redko. V 1,3-milijardnem besedilnem korpusu Gigafida se npr. pojavita le sedemkrat. V pomenu `z dvignjenim prstom, roko ustavljati avtomobile za zastonjsko vožnjo´ se je uveljavil glagol štopati z okrnjenim prvim delom. (Redkeje stopati, saj je ta v pisni obliki lahko pomensko zavajajoč, a ga Slovenski pravopis iz leta 2001 še navaja kot prednostno dvojnico.) Tudi glagol štopati ima pomensko dvojnico, in sicer ga uporabljamo za opisovanje merjenja časa.

    Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.