×

Ali obstaja glagol »avtostopati/avtoštopati«?
  • Vprašanje:

    V vašem slovarju nisem našel glagolov avtoštopati niti avtostopati, našel pa sem samostalnike kot npr. avtoštopar, avtostopar, itd. Na osnovi najdenih samostalnikov sklepam, da sta v slovenščini dovoljena tudi iskana glagola, ne razumem pa, zakaj jih v vašem slovarju ni možno najti.


    Odgovor:

    Glagolov avtoštopati in avtostopati v SSKJ ni zato, ker se uporabljata izredno redko. V 1,3-milijardnem besedilnem korpusu Gigafida se npr. pojavita le sedemkrat. V pomenu `z dvignjenim prstom, roko ustavljati avtomobile za zastonjsko vožnjo´ se je uveljavil glagol štopati z okrnjenim prvim delom. (Redkeje stopati, saj je ta v pisni obliki lahko pomensko zavajajoč, a ga Slovenski pravopis iz leta 2001 še navaja kot prednostno dvojnico.) Tudi glagol štopati ima pomensko dvojnico, in sicer ga uporabljamo za opisovanje merjenja časa.

    Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (marec 2015)