×

Izvor besede »stol«
 • Vprašanje:

  Zanima me koren besede stol. Je to morda nemški Stuhl?


  Odgovor:

  Beseda stol, ki ima ustreznice v vseh slovanskih jezikih, je tvorjenka iz praindoevropskega korena *stah2-, ki je pomenil »stati« in ga imamo še v glagolu stati. Beseda, ki je prvotno pomenila 'kar stoji', je v večini slovanskih jezikov razvila pomen 'miza', pri nas 'stol', v stari cerkveni slovanščini pa 'stol, klop, prestol'. Nemška beseda Stuhl izvira iz istega praindoevropskega korena, vendar iz prevojno drugačnega izhodišča. To pomeni, da je nemška beseda z našo sorodna (in ne, da slovenska izvira iz nemške ali obratno), podobno kakor sta si npr. sorodni besedi slovensko brat in nemško Bruder.

  Odgovore na to in podobna vprašanja si lahko preberete v Slovenskem etimološkem slovarju.

  Marko Snoj (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.