×

Izvor priimka »Strmšek«
  • Vprašanje:

    Kako razlagate izvor štajerskega priimka Strmšek (včasih pisanega tudi kot Stermšek)?


    Odgovor:

    Priimek izvira iz Strmščak, ki je tvorjen iz pridevnika strmski ali strmški (manj verjetno strmiški), ta pa iz nekega krajevnega imena s prilastkom strm, npr. Strma reber, Strma gora ipd., ali že poenobesedenim imenom, npr. Strmec, Strmica. Priimek je torej prvotno označeval naseljenca na tako imenovanem področju ali priseljenca z njega, podobno kakor je npr. priimek Gorišek nastal iz Goriščak, ta pa prek goriški iz Gorica.

    Marko Snoj (marec 2015)