×

Izvor priimka »Šček«
 • Vprašanje:

  Ali gre izvor priimka Šček povezovati z glasom srake?

  Bojda je Merku razlagal izvor tega priimka, a ne vem nič več od tega.


  Odgovor:

  Priimek Šček (63 oseb) je dokaj redek primorski priimek z žariščem v Vipavi in bližnjih vaseh Goče, Manče in Gradišče pri Vipavi. Pavle Merkù (Slovenski priimki na zahodni meji, Trst 1982) dopušča povezovanje priimka Šček z glagolom ščekáti v pomenu 'cviliti, javkati' (navaja ga Pleteršnik), kar omenja kot verjetno tudi Metka Furlan v Bezlajevem Etimološkem slovarju slovenskega jezika (4. knjiga, Ljubljana 2005).

  Silvo Torkar (marec 2015)