×

SSKJ: domobranci
 • Vprašanje:

  V novem pravkar izdanem slovarju sem na 280 strani pod pojmom domobranci zasledil, da so domobranci; protirevolucionarna vojaška organizacija v Sloveniji med narodnoosvobodilnim bojem od kapitulacije Italije naprej.

  Zgodovina domobrance pozna kot pomožne SS enote, katere so zaprisegle nacistični Nemčiji. Žalostno, neresnično, potvarjanje zgodovine.

  Na strani 612 pod pojmom kolaboracija imate to razčiščeno, ravno tako na strani 493, pod pojmom, izdajalec.

  Prosim vas, da mi razložite, kako je lahko nekdo, kateri je od okupatorja prejemal, plačo,orožje, municijo, zaprisegel pred B-gom, da bo moril lasten narod, protirevolucionar. Saj pišete, da se je vršil narodnoosvobodilni boj. Upam, da boste izvedli popravek, kateri bo odgovarjal resnici, saj vas filmski posnetek zaprisege domobrancev nacistični Nemčiji na Hitlerjev rojstni dan postavlja na laž.


  Odgovor:

  Razlaga besede domobranstvo, ki je v drugi izdaji enaka kot v prvi iz leta 1970, je skladna s konceptom tega slovarja. Ta ne podaja enciklopedičnih, temveč slovarske razlage. Informativni slovar tipa SSKJ prav tako nima namena vrednotiti družbenih pojavov, temveč le opisovati besedje, kot se pojavlja v slovenskih besedilih. V danem primeru je domobranstvo opisano z uvrščevalno pomensko sestavino »vojaška organizacija« in dvema razločevalnima, »protirevolucionarna«, ki kaže na nasprotje s partizanskim gibanjem, in »v Sloveniji med narodnoosvobodilnim bojem od kapitulacije Italije naprej«, ki pojav umešča prostorsko in časovno.

  Vrednotenje domobranstva kot pojava je stvar zgodovinske stroke.

  Marko Snoj (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.