×

Razlaga priimka »Žinko«
  • Vprašanje:

    Prosim za kratko razlago priimka Žinko.


    Odgovor:

    Priimek Žinko etimološko še ni dokončno pojasnjen. Zelo verjetno je izpeljan iz nekega osebnega imena, morda vzdevka, ki pa ga ne znamo ugotoviti z zadostno stopnjo zanesljivosti. Morda je nastal iz prekmurskega izgovora priimka Junko, ki se tam izgovarja kot Džünko, to pa so zahodneje, kjer glasu ali vsaj fonema ne poznajo, slišali in posledično zapisali kot Žinko. Priimek Junko je izpeljan iz pridevnika jun, ki je pomenil »mlad«.

    Marko Snoj (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.