×

Sklanjanje priimka »Bowen«
 • Vprašanje:

  Kako sklanjati ime in priimek James Bowen?

  Ali je pravilno tudi James-a Bowen-a?


  Odgovor:

  Ime, ki ga navajate, je resda tuje, a tudi tuja imena v slovenščini prilagajamo slovenskemu sistemu: najprej v izgovoru (saj jih glasovno prilagodimo našemu/znanemu jezikovnemu sistemu), nato pa tudi pri pregibanju. Tu se ravnamo po pravilih, ki veljajo za slovenščino. Če tuje ime prevzamemo s polglasnikom v končnem obrazilu, ta polglasnik obravnavamo tako kot v slovenščini: pri pregibanju ga izpuščamo (Bowen Bowna; tak zgled v SP 2001 je npr. Owen Owna, v korpusih pa Löwen Löwna, čeprav raba zelo omahuje).

  Pregibanje z vezaji nakazujemo le pri kraticah (= samih velikih črkah), pri običajno pisanih imenih za to ni potrebe.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.