×

Raba osebnega ali osebno povratnega zaimka
 • Vprašanje:

  V dilemo me je spravil naslednji stavek - ali uporabiti navadni ali povratni svojilni zaimek. Po mojem občutku bi morali uporabiti sebi, vendar se mi nekako ne sliši prav:

  Tožnik mora obvestilo poslati na zadnji njemu/sebi znani avtorjev naslov.


  Odgovor:

  Za odgovor na vprašanje o rabi osebnega oz. povratnega osebnega zaimka (in ne svojilnega, kot je pomotoma zapisano v vprašanju) v povedi Tožnik mora obvestilo poslati na zadnji njemu/sebi znani avtorjev naslov je priporočljivo natančneje pogledati Toporišičevo pojasnilo (SS 2004: 308), da se povratno osebni zaimek »uporablja namesto osebnega, kadar sta osebek in določilo isto«.

  Če bi bila v vašem primeru osebek in določilo isto, bi se zgled glasil:
  Tožnik mora obvestilo poslati sebi ...
  To pa ni pomen, ki ga želite posredovati naslovniku.

  Če zgled razčlenimo, vidimo:

  1. Tožnik mora obvestilo poslati na zadnji avtorjev naslov(prislovno določilo kraja)_, ki je tožniku/njemu znan_(prilastkov odvisnik)
  2. Tožnik mora obvestilo poslati na zadnji tožniku/njemu znani avtorjev naslov(pretvorba prilastkovega odvisnika v besedno zvezo)

  Za razumevanje rabe osebnega zaimka v vašem zgledu je treba poznati skladnjo in upoštevati dejstvo, da zaimek v vašem zgledu nastopa znotraj imenske zveze prislovnega pomena kot enota nižjega nivoja v hierarhični stavčni zgradbi, kar pomeni, da v Toporišičevem pravilu izraženo razmerje med osebkom in določilom v vašem zgledu ni uresničeno.

  Aleksandra Bizjak Končar (oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.