×

Zveza samostalnika »trošarina« s predlogom
 • Vprašanje:

  Prosim vas za mnenje, katera predložna zveza je najustreznejša: trošarina od vina/na vino/za vino.

  Stanje v priročnikih:

  • v SSKJ-ju sta predložni zvezi trošarina od in trošarina na;
  • v Pravnem terminološkem slovarju samo trošarina na;
  • v Slovenskem pravopisu pa za to predložno zvezo ni zgleda.

  Glede na Gigafido je v splošni rabi najpogostejša zveza trošarina za, pogosta je tudi trošarina na, še najmanj pa se uporablja trošarina od.

  Ali torej v pravnih besedilih – zaradi poenotenja, saj je tudi v Zakonu o trošarinah nedosledno uporabljena enkrat trošarina za, drugič trošarina od – upoštevati jezikovna priročnika ali jezikovno rabo, ki gre v smeri besedne zveze trošarina za?


  Odgovor:

  SSKJ navaja rabo samostalnik trošarina s predložno zvezo, ki vsebuje od in na, ker je bila taka raba izkazana v času do leta 1948. Ta raba je sistemsko utemeljena, saj je trošarina vrsta davka, to besedo pa še danes uporabljamo pred predložno zvezo z enim od navedenih predlogov. Najbolj sistemski je predlog od, saj izraža odvzemanje, medtem ko je raba predloga na kalk po nemščini (Steuer auf Kapitalerträge). Res danes prevladuje raba predloga za, ki ga lahko razumemo v funkciji izražanja lastnosti, vrste, namena, npr. sesalec za prah. Trošarina za tobak je torej vrsta trošarine, ki se plačuje pri prodaji tobaka. Raba predloga za je tako utemeljena tudi sistemsko, in ker jo potrjuje jezikovna praksa, ni z njo nič narobe.

  Marko Snoj (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.