×

Raba male oz. velike začetnice pri vrstnih in enakozvočnih lastnih imenih
 • Vprašanje:

  Ali je prav, da organ podjetja poimenujemo Svet delavcev ali svet delavcev, Nadzorni svet ali nadzorni svet. Vem, da SP2001 v 102. členu pravi, da imena organov družbenopolitičnih skupnosti in ustanov, podjetij (naveden je tudi Svet delavcev) pišemo z veliko začetnico. Hkrati pa 103. člen pravi, da pri imenih nesamostojnih organizacijskih enot pišemo veliko začetnico samo, če gre za uradne naslove, če so v takih naslovih tudi imena samostojnih organizacij, ustanov ipd., kadar pa v govoru (?) in pisanju ne mislimo na naslov (ime) organizacij ali ustanov ipd., temveč samo na njihovo vrsto, poimenovanja pišemo z malo začetnico. Če se torej pravniki odločijo, da bodo v statutu nadzorni svet podjetja poimenovali Nadzorni svet XY podjetja, je to ime nesamostojne organizacijske enote, kajne? Bi potem v besedilu tudi pisali z veliko, če prvič navedemo celotno ime, potem pa (v nadaljevanju) le Nadzorni svet? Ali pa morda lahko pišemo splošno poimenovanje, torej nadzorni svet? Sama mislim, da sta možni obe možnosti, odvisno od interpretacije in od poimenovanja tega organa -- vendar pa s takim odgovorom večina laikov ni ravno zadovoljna.


  Odgovor:

  Organi podjetij (nadzorni svet, svet delavcev, sindikalni zaupnik ...) so v kontekstu, ki ga navajate, po mojem mnenju občna poimenovanja. Kakor koli gledamo, je njihova funkcija v izražanju vrstnosti, zato je dokazovanje lastnoimenskega statusa nepotrebno.

  Načeloma bi bilo mogoče razmišljati tudi tako, kot navajate sami, torej, da se poimenuje s to besedno zvezo (nadzorni svet) točno določen organ podjetja, vendar je vprašanje, kje bi se potem invazija lastnih imen končala. Namen poimenovanja organa z zvezo nadzorni svet ni v tem, da se razlikuje od preostalih nazdornih svetov (torej enakovrstnih organov), temveč da se opredeljuje funkcijsko glede na druge organe podjetja, kar pa je značilna vrstna funkcija.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.