×

Normativno vrednotenje zvez »v kolikor« in »v slučaju«
 • Vprašanje:

  Zakaj pravijo, da besedni zvezi v kolikor in v slučaju nista ustrezni, zakaj naj bi ju nadomestili s če? SSKJ navaja, da je to neustaljena raba, SP2001 pa nič. 


  Odgovor:

  Tako SSKJ kot SP 2001 zvezo v kolikor v pogojnih odvisnih stavkih vrednotita kot normativno neustrezno. Oznaka neust(aljeno) pomeni, da se zveza kljub prepovedim v rabi še kar uporablja, pravopis pa uporabi zanjo izrecno normativno oznako nepravilno (krožec). Oba priročnika svetujeta namesto zveze v kolikor rabo veznika če:

  • SP 2001: kolikor4 […] °V kolikor mi ne verjamete, vprašajte še koga če
  • SSKJ: kolikor […] publ., v pogojnih odvisnih stavkih če: vlak prevozi progo v dveh urah, kolikor nima zamude / neustalj. v kolikor ne poravnate računa pravočasno, vam zaračunamo zamudne obresti

  Zveza v slučaju je označena kot publicizem (v SSKJ kvalifikator publ. označuje v tistem obdobju slovenskega jezika slogovno manj primerne zgradbe, ki se pojavljajo v tej funkcijski zvrsti). Namesto besede slučaj pravopis priporoča rabo slovenske sopomenke naključje. V zvezah s predlogom v pa pravopis in SSKJ navaja kar nekaj stilno ustreznejših sopomenskih zgradb:

  slučáj -a m s -em (ȃ)

  • naključje: Pri prepoznavanju je pomagal slučaj; To je bil samo slučaj; poud. igra slučaja |pojavitev nepričakovanega dejstva|;
  • za vsak slučajprimer;
  • nekaj slučajev okužbe → primerov;
  • v nasprotnem slučajusicer, drugače;
  • v slučaju slabega vremena → če bo slabo vreme, ob slabem vremenu;
  • To v nobenem slučaju ne drži → nikakor;
  • poud. slučaj je hotel, da je tako |naneslo je, pripetilo se je|;
  • publ. za vsak slučaj še enkrat kaj preveriti zaradi popolne gotovosti

  Kot je mogoče videti iz primerjave sestavkov v SSKJ in pravopisu, pravopisna normativnost sledi analizi gradiva v SSKJ. Da bi lahko danes z gotovostjo trdili, da so vse naštete zveze nadomestljive s predlaganimi ustreznicami, bi potrebovali podobno analizo gradivo, kot je bila narejena v obdobju izdelave SSKJ.

  Sodobno jezikovno gradivo namreč izkazuje nepredvidljive in nenapovedljive premike, npr.:

  • zveze kot nekaj slučajev, igra slučajev, v nobenem slučaju v knjižnem jeziku niso več pogoste in so jih nadomestile slovenske ustreznice: igra slučajev --> igra naključij; nekaj slučajev okužbe --> nekaj primerov okužbe;
  • predložno zvezo v slučaju, ki je hrvatizem (u slučaju), v knjižnojezikovni rabi večinoma nadomeščamo s slovenskim veznikom če, če se odločamo za glagolsko izražanje, ali s predlogom ob, če se odločamo za ohranitev samostalniškega izražanja: v slučaju slabega vremena (ob slabem vremenu, če bo vreme slabo);
  • zvezo v slučaju je treba ločiti od tistih, v katerih nastopa tudi pridevnik, tj. v vsakem slučaju, v nobenem slušaju ..., ko slučaj nadomeščamo s samostalnikom primer.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.