×

Stilistika poslovnih dopisov
 • Vprašanje:

  1. Po nekih novih pravilih (ne vem, kdo naj bi jih postavil, ampak zdaj vse tajnice govorijo o tem) naj se v formalnih pismih ne bi več v istem besedilu pisalo Zadeva: ... in Spoštovani, temveč le eno ali drugo. Morda veste, kako je s tem?

  2. Katere možnosti imamo pri pisanju pozdravov, še posebej v kombinaciji s podpisom, npr.

  Lep pozdrav,
  direktor
  nova vrstica Jože Novak

  Lep pozdrav.
  Direktor
  Jože Novak ...

  Lepo vas pozdravljam.

  Lepo pozdravljeni.

  Zdi se mi, da imamo tukaj pravzaprav ogromno možnosti in ni treba, da se omejujemo samo na eno, vendar ljudje pričakujejo, da jim daš le en odgovor.

  3. Za to trditev pa bi samo potrebovala vašo potrditev: če v dopisu napišemo položaj človeka v podjetju/organizaciji, je prav, da ženskam pripišemo žensko obliko poklica, kajne? Npr.

  Maša Kovač,
  nabavna referentka (in ne nabavni referent).


  Odgovor:

  1. Zadnjih nekaj desetletij se naslov rubrike Zadeva (ali Predmet) v uradnih (poslovnih) dopisih opušča, saj se da čisto nedvoumno izraziti isto z drugačnim oblikovanjem, kot da gre za nekakšen naslov, recimo s položajem za več praznimi vrstami in ob tem še s polkrepkimi črkami ali podčrtano. Vendar pa je, najbrž zaradi obrazca, ki ga srečujemo v elektronskih sporočilih, rubrika Zadeva spet oživela, vendar pa niti tu ni nujna, odvisna je pač od oblikovalca pisemske predloge. Najsi je v e-pismu Zadeva (praviloma za dvopičjem) izpisana ali ne, opis vsebine pišemo z veliko začetnico.

  2. Pri podpisih je predvsem zaradi angleškega vpliva med pozdravom in dejanskim najpogostejša vejica, ki pa je v slovenščini edina možna le pri nagovoru (Srečno, Kekec – to je govorčeva želja, ne pa Kekčev pozdrav in podpis, torej nekako tako, kot bi bilo v primeru Bodi zdrav, Pepi); res pa je, da podpis sledi v novi vrstici. Zato že kar mnogi pišemo na tem mestu piko:

  Z lepimi pozdravi. (ali:) Lepo te pozdravljam. (ali:) Srečno.

  France

  Lep pozdrav. (ali:) S spoštovanjem.
  Direktor
  Jože Novak ...

  Ali pa:

  Bodi zdrav, Pepi.
  Jože

  Če sta pozdrav in podpis povezana v eno samo poved, vmes praviloma ni ločila:

  Lepo te pozdravlja
  France

  O ločilih pri pisanju pozdravov je nekaj malega napisanega v pravopisnih pravilih v poglavju o rabi pike, sicer pa je tudi to vprašanje povezano s stilistiko poslovnih dopisov. O tem morda več v monografiji Monike Kalin Golob: O dopisih.

  3. Pri pripisovanju funkcij osebam ženskega spola uporabljamo ženski spol, torej:

  Maša Kovač,
  nabavna referentka

  Peter Weiss, Helena Dobrovoljc (marec 2015)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.