×

Etimologija imena »Planica«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor besede za ledeniško dolino pod Poncami –Planica.


    Odgovor:

    Zemljepisno lastno ime Planica je nastalo iz občnega planica v pomenu »svet brez drevja in grmovja, navadno v gorah«, ki ga navajajo vsi izčrpnejši slovenski slovarji, glej www.fran.si. Beseda je izpeljana iz pridevnika plan »neporasel, jasen, odprt (o svetu)«, kakor je npr. Golica izpeljano iz gol v pomenu »neporaščen« ali Ravnica iz raven. Ime Planica je torej prvotno označevalo z drevjem in grmovjem neporaščen gorski svet. Odgovore na to in temu podobna vprašanja si lahko preberete v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen.

    Marko Snoj (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.