×

Etimologija imena »Planica«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor besede za ledeniško dolino pod Poncami –Planica.


    Odgovor:

    Zemljepisno lastno ime Planica je nastalo iz občnega planica v pomenu »svet brez drevja in grmovja, navadno v gorah«, ki ga navajajo vsi izčrpnejši slovenski slovarji, glej www.fran.si. Beseda je izpeljana iz pridevnika plan »neporasel, jasen, odprt (o svetu)«, kakor je npr. Golica izpeljano iz gol v pomenu »neporaščen« ali Ravnica iz raven. Ime Planica je torej prvotno označevalo z drevjem in grmovjem neporaščen gorski svet. Odgovore na to in temu podobna vprašanja si lahko preberete v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen.

    Marko Snoj (marec 2015)