×

Sklanjanje imen »Ljutomer« in »Dragomer«
  • Vprašanje:

    Kako sklanjamo imeni Ljutomer in Dragomer?


    Odgovor:

    Sklanjanje slovenskih zemljepisnih imen si lahko ogledamo že v Slovenskem pravopisu, ki je prosto dostopen na naslovu www.fran.si. Tam piše, da se Ljutomer sklanja brez podaljšave, torej je rodilnik iz Ljutomera, mestnik v Ljutomeru, orodnik pred Ljutomerom itd., medtem ko v primeru Dragomer osnovo podaljšujemo z j. Rodilnik je torej iz Dragomerja. Vendar leksikon Slovenska krajevna imena iz leta 1985 tu navaja dvojnico: rodilnik Dragomera in Dragomerja, mestnik v Dragomeru in v Dragomerju. Po mojih informacijah se staro sklanjanje tega imena brez podaljšave v mlajšem času umika dvojnici s podaljšavo.

    Marko Snoj (marec 2015)