×

Velika začetnica na začetku povedi: poševnica in oklepaj
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je z veliko začetnico v naslednjih primerih.

  1. Kadar v naslovu med prvima besedama uporabimo poševnico, npr. Uspeh/Neuspeh ali Uspeh/neuspeh.

  2. Kadar bi na začetku naslova nekaj zapisali v oklepaju, npr. (Ne)Uspeh ali (Ne)uspeh.


  Odgovor:

  1. Če med začetnima besedama povedi uporabimo poševnico, ki je v skladenjski rabi, potem mala začetnica besede za poševnico ni upravičena: Uspeh ali neuspeh slovenskih nogometašev.

  Če je poševnica tehnično ločilo, kar pomeni, da z njo povezanih besed ne moremo skladenjsko povezati z veznikom ali, potem bi lahko pisali veliko začetnico: Po vnosu podatkov pritisnite: Zavrzi/Shrani

  2. Pri uporabi oklepaja, v katerem se nahaja »izbirni« del besede, pišemo za oklepajem malo začetnico: (Ne)uspeh.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.