×

Pisanje imen statističnih regij
  • Vprašanje:

    Kako se pišejo imena statističnih regij -- z malo ali veliko začetnico, npr. notranjsko-kraška regija ali Notranjsko-Kraška regija (Notranjsko-kraška verjetno ni sprejemljivo)? V publikaciji Slovenske regije v številkah (2014) na spletni strani Statističnega urada RS imena regij pišejo z malo začetnico.


    Odgovor:

    Imena regij niso zemljepisna in ne stvarna lastna imena, zato se je ustalil zapis z malo začetnico. Če bi se odločali za zapis z veliko začetnico, oblika priredne zloženke določa, da lahko sestavini zloženke, ki ju povezuje vezaj, poljudno zamenjamo, ne da bi vplivali na njun pomen, zato pišemo z veliko začetnico obe (Notranjsko-Kraška regija).

    Helena Dobrovoljc (april 2014)