×

Pisanje imen statističnih regij
  • Vprašanje:

    Kako se pišejo imena statističnih regij -- z malo ali veliko začetnico, npr. notranjsko-kraška regija ali Notranjsko-Kraška regija (Notranjsko-kraška verjetno ni sprejemljivo)? V publikaciji Slovenske regije v številkah (2014) na spletni strani Statističnega urada RS imena regij pišejo z malo začetnico.


    Odgovor:

    Imena regij niso zemljepisna in ne stvarna lastna imena, zato se je ustalil zapis z malo začetnico. Če bi se odločali za zapis z veliko začetnico, oblika priredne zloženke določa, da lahko sestavini zloženke, ki ju povezuje vezaj, poljudno zamenjamo, ne da bi vplivali na njun pomen, zato pišemo z veliko začetnico obe (Notranjsko-Kraška regija).

    Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.