×

Sklanjanje moških imen na -o: »Rado«
 • Vprašanje:

  Kako je prav:

  • Radu v slovo ali
  • Radotu v slovo?

  Odgovor:

  Imena moškega spola, ki se končajo na samoglasnik -o, v knjižnem jeziku pregibamo brez podaljšanja osnove s t: Rado Rada Radu ...

  Podaljšava osnove s t (Radota, Markota, Silvota, Ladota, Acota ...) je resda pogovorno najbolj razširjena oblika, ki počasi prodira tudi v zapisana besedila, vendar jo veljavni pravopis označuje kot normativno neprimerno za knjižni jezik.

  Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.