×

Izvor priimka »Umer«
  • Vprašanje:

    Zasledil sem odgovor na vprašanje o priimku Vesnaver. Imam podobno vprašanje, ki se nanaša na priimek Umer, ki je dokaj redek celo na našem obalnem področju. Nisem zasledil nekih virov, ki bi mi pojasnili kaj dosti. Ali mi lahko pomagate?


    Odgovor:

    Priimek Umer (120 oseb, večina v Kopru, Izoli in Babičih) je brez poznavanja historičnih zapisov zelo težko verodostojno razložiti. Mogoča razlaga bi bila, da se je priimek prvotno glasil *Humar, romanski pisarji pa so vzglasni h izpustili, izglasje je zapisano na nemški način.

    Silvo Torkar (marec 2015)