×

Izvor besede »bebavost«
  • Vprašanje:

    Kakšen je izvor besede bebavost?


    Odgovor:

    Sodeč po razlagi v etimološkem slovarju Marka Snoja, spada beseda bebavost med tiste slovanske izraze, ki so onomatopejsko motivirani. Koren s sklopom b samoglasnik b, ki ga vsebujejo tvorjenke bebav, bebast, bebljati, bebica, namreč ponavadi označuje neartikulirane živalske ali človeške (zlasti otroške) glasove in glasove ljudi z motnjami v razvoju (bebec, bebček), preneseno pa nekatere od teh uporabljamo tudi kot žaljivke.

    Helena Dobrovoljc (april 2014)