×

Izvor priimka »Zavrl«
  • Vprašanje:

    Rad bi razširil rodoslovje in me zanima izvor priimka Zavrl.


    Odgovor:

    Priimek Zavrl (488 oseb, od tega 257 v osrednjeslovenski in 157 v gorenjski statistični regiji) bi v primeru, če bi imel žarišče na Štajerskem, lahko mirno razlagali kot vzdevek iz rastlinskega imena zavrl 'širokolistna pijavčnica', izpričanega v štajerskem narečju. V ljudski medicini so to zelišče uporabljali za ustavljanje driske ali premočnega mesečnega perila. Ker pa je žarišče priimka na območju, kjer navedeno občno ime ni izpričano, je mogoče, da glede na šibko pokritost tega območja z narečnimi slovarji beseda v istem pomenu kot na Štajerskem kljub morebitnemu obstoju preprosto ni bila registrirana. V nasprotnem primeru je priimek, ki je pač deležnik na -l od glagola zavreti 'upočasniti', nastal iz vzdevka za človeka, ki je bil znan po tem, da je nekaj zaviral (prim. priimka Požrl in Požru).

    Silvo Torkar (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.