×

Razlaga imena »Koromači - Boškarin«
 • Vprašanje:

  Prosim za razlago imena naselja: KOROMAČI - BOŠKINI. Ali je del imena BOŠKINI povezano z voli boškarini?


  Odgovor:

  Drugi del dvojnega toponima Koromači - Boškini ni v neposredni povezanosti s poimenovanjem boškarin.

  Dvojni toponimi, kot so Koromáči - Boškíni, so administrativna zemljepisna imena, ki so bila praviloma tvorjena z združitvijo dveh obstoječih toponimov, npr. Šmarje - Sap. Medtem ko so bili Boškini v 19. stoletju še zaselek Topolovca in so se v prejšnjem stoletju v Koromačih – Boškinih domala še vsi pisali Boškin, potrditve o obstoju zemljepisnega imena *Koromači ni bilo mogoče najti, čeprav se v prvem delu dvojnega toponima nedvomno ohranja primorski fitonim koromač 'Foeniculum'.

  Priimek Boškin (in iz množinske oblike toponim Boškini tipa Pavletiči, Vižintini, Kozloviči) in zoonim boškarín sta v slovenščini izposojenki iz narečne italijanščine, kakršna se še danes govori v Istri, besedi pa verjetno povezuje le skupno izhodišče v it. bosco 'gozd' iz srednjelatinskega boscus 'gozd'. Medtem ko je priimek Boškin prvotno označeval prebivalca kraja/območja ipd. z imenom *Bošk = it. narečno bos'c, prim. it. Triestino 'prebivalec Trsta' iz Trieste 'Trst', etimologija boscarin še ni bila pojasnjena, čeprav se besedo navadno povezuje s furlansko boscarìn, ki označuje veliko neobdelano palico, lahko pa služi tudi kot ime volu.

  Dandanes se z boškarín označuje izumirajočo istrsko pasmo goveda, za katero Hrvati uporabljajo oznako istarski podolac, Italijani pa bovino istriano di razza podolica. V Istri je bilo Boscarin prvotno le eno od imen za vola ali bika. Ker je ime postalo občnoimenska oznaka za vola istrske pasme, prim. italijansko boscarìn 'istrski vol' (Izola), je možno, da se je to ime prvotno dajalo volom pretežno le te pasme in da je bilo tvorjeno iz italijanske različice toponima Boškari v občini Svetvinčenat v osrednjem delu Istre, v katerem se ohranja romansko ime poklica *boscārius 'drvar, gozdni delavec' iz boscus 'gozd'. Iz istega toponima lahko izvira tudi drugače tvorjeno ime vola Boscaréi (Rovinj) = Boscarì (Buje).

  Metka Furlan (april 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.