×

Izvor priimka »Merčnik«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Merčnik.


    Odgovor:

    Priimka Merčnik (156 oseb, od tega 73 v podravski statistični regiji) in njegova različica Meričnjak (33 oseb, Prekmurje) sta domnevno izpeljana s sestavljenim priponskim obrazilom -nik iz vodnega imena Merica, zapisanega tudi kot Mirica ali Murica, ki označuje opuščene rokave reke Mure.

    Silvo Torkar (april 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.