×

Uporaba osebnega svojilnega zaimka ali povratno svojilnega zaimka
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je v naslednjih primerih pravilna uporaba osebnega svojilnega zaimka ali povratno svojilnega zaimka. V dilemi sem, ker tisti, na katerega se »svojilnost« nanaša, ni del zadevnega stavka.

  Gre za naslove, vse pa mora ostati tako, kot je (tudi vejici):

  • Peticija, ki jo vlaga Janez Novak, o osebni težavi v zvezi z njegovim/svojim poklicnim statusom
  • Peticija, ki jo vlaga Janez Novak, o uničenju svoje/njegove hiše zaradi zemeljskega plazu in posledičnem sodnem postopku
  • Peticija, ki jo vlaga Ana Novak, o plačevanju davkov na njeno/svojo pokojnino
  • Peticija, ki jo vlaga Ana Novak, o pretiranih zamudah pri obravnavi njene/svoje prošnje za pridobitev državljanstva

  Za odgovor se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem!


  Odgovor:

  Podrobnejšo razlago o povratnih in svojilnih zaimkih smo v svetovalnici že podali. Pomagajte si s seznamom ključnih besed ali kliknite na povezavo: o povratnih zaimkih

  V primerih, ki jih navajate, je sicer ustrezneje uporabiti svojilni zaimek:

  • Peticija, ki jo vlaga Janez Novak, o osebni težavi v zvezi z njegovim poklicnim statusom
  • Peticija, ki jo vlaga Janez Novak, o uničenju njegove hiše zaradi zemeljskega plazu in posledičnem sodnem postopku
  • Peticija, ki jo vlaga Ana Novak, o plačevanju davkov na njeno pokojnino
  • Peticija, ki jo vlaga Ana Novak, o pretiranih zamudah pri obravnavi njene prošnje za

  Helena Dobrovoljc (april 2014)