×

Namerni odvisnik v odnosu do glavnega stavka
 • Vprašanje:

  V Priročniku za učitelje za osmi razred OŠ, 2010, (slovnica) pri založbi Rokus Klett sem prebrala nekaj, kar me čudi. Zato se obračam na Vas, ker se želim prepričati v pravilnost zapisanega.

  Tam piše:

  • Namerni odvisnik stoji vedno samo za glavnim stavkom.

  Pravilno je torej samo: Prebivalce so preselili, da bi jih zavarovali pred ognjenikom. Napačno je: Da bi prebivalce zavarovali pred ognjenikom, so jih preselili.

  Prosim za Vaše mnenje. Sama sem bila pred prebranim prepričana, da lahko stoji odvisnik pred ali za glavnim stavkom, ne glede na to, za katero vrsto odvisnika gre.


  Odgovor:

  V Toporišičevi Slovenski slovnici je v poglavju Besedni in stavčni red (2008: 667–678) obravnavano tudi zaporedje delov podredja, kjer lahko preberemo, da je stalna stava namernega odvisnika za nadrednim stavkom. Naveden je zgled: Prišel sem, da vam popravim pipo (Toporišič 2008: 673). To velja za stilno nevtralni ali objektivni besedni red, ki je verjetno predmet obravnave v Priročniku za učitelje za osmi razred OŠ (2010), čeprav v odlomku, ki ga navajate, to ni izrecno zapisano. V tem kontekstu je treba razumeti uporabo besede »vedno«, ki naj bi učitelja usmerjala, da učencem predstavi najprej stalno stavo in se ne ukvarja z zgledi stilno zaznamovanega besednega reda, kamor bi se uvrščal zgled Da bi prebivalce zavarovali pred ognjenikom, so jih preselili. Upoštevati je treba učbeniški kontekst in v okviru tega razumeti zapisano trditev.

  Aleksandra Bizjak Končar (april 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.