×

Besednovrstna določitev besed »ker« in »kadar«
  • Vprašanje:

    Ali je beseda kadar vprašalni zaimek? Kaj pa ker?


    Odgovor:

    Beseda kadar je oziralni časovni prislovni zaimek ponavljanja in podredni časovni veznik, beseda ker pa podredni vzročni veznik. Nobena od njiju ni vprašalni zaimek, saj z nobeno ne moremo začeti vprašanja. Odgovore na take in podobne težave si lahko poiščete sami na slovarskem portalu www.fran.si, zlasti v SSKJ in Slovenskem pravopisu.

    Marko Snoj (april 2015)