×

Besednovrstna določitev besed »ker« in »kadar«
  • Vprašanje:

    Ali je beseda kadar vprašalni zaimek? Kaj pa ker?


    Odgovor:

    Beseda kadar je oziralni časovni prislovni zaimek ponavljanja in podredni časovni veznik, beseda ker pa podredni vzročni veznik. Nobena od njiju ni vprašalni zaimek, saj z nobeno ne moremo začeti vprašanja. Odgovore na take in podobne težave si lahko poiščete sami na slovarskem portalu www.fran.si, zlasti v SSKJ in Slovenskem pravopisu.

    Marko Snoj (april 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.