×

Naglaševanje priimka »Delak«
  • Vprašanje:

    Kako naglasimo priimek Delak?


    Odgovor:

    Večina slovenskih priimkov nima normativno določenega naglasnega mesta, zato velja, da priimek naglašujemo tako, kot ga naglašujejo njegovi nosilci. Po mojem védenju priimek Delak nosilci naglašujejo na prvem zlogu, vendar ni izključeno, da obstajajo tudi nosilci istega priimka, ki ga naglašujejo na drugem. Nekateri slovenski priimki, ki se končujejo na -ak, so namreč naglašeni na tem zlogu, npr. Debelak, Košak, Novak, drugi pa pred njim, npr. Toplak, Slodnjak.

    Marko Snoj (april 2015)


Prijavite se za odgovor