×

Naglaševanje priimka »Delak«
  • Vprašanje:

    Kako naglasimo priimek Delak?


    Odgovor:

    Večina slovenskih priimkov nima normativno določenega naglasnega mesta, zato velja, da priimek naglašujemo tako, kot ga naglašujejo njegovi nosilci. Po mojem védenju priimek Delak nosilci naglašujejo na prvem zlogu, vendar ni izključeno, da obstajajo tudi nosilci istega priimka, ki ga naglašujejo na drugem. Nekateri slovenski priimki, ki se končujejo na -ak, so namreč naglašeni na tem zlogu, npr. Debelak, Košak, Novak, drugi pa pred njim, npr. Toplak, Slodnjak.

    Marko Snoj (april 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.