×

Izvor priimka »Klovar«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Klovar.


    Odgovor:

    Priimek Klovar nosi samo 29 oseb, od tega 16 v savinjski statistični regiji. V virih se ok. 1480 omenja am Hart Kloawr (morda napaka v zapisu?), zaselek v Miklavžu pri Taboru, danes Klovn. Priimek je najverjetneje nastal iz nekega nejasnega ledinskega imena *Klova, *Klava in je označeval človeka, ki je živel na ledini s tem imenom.

    Silvo Torkar (april 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.