×

Izvor priimka »Klovar«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Klovar.


    Odgovor:

    Priimek Klovar nosi samo 29 oseb, od tega 16 v savinjski statistični regiji. V virih se ok. 1480 omenja am Hart Kloawr (morda napaka v zapisu?), zaselek v Miklavžu pri Taboru, danes Klovn. Priimek je najverjetneje nastal iz nekega nejasnega ledinskega imena *Klova, *Klava in je označeval človeka, ki je živel na ledini s tem imenom.

    Silvo Torkar (april 2015)